Hoe sierlijk !

In Nederland komen vier soorten zwanen voor: de knobbelzwaan, kleine zwaan, wilde zwaan en de fluitzwaan.

De knobbelzwaan is verreweg de meest algemene soort in Nederland. In de winter kun je ook de kleine zwaan en de wilde zwaan in ons land tegenkomen. In zachte winters verblijft ongeveer 75% van de gehele wereldpopulatie aan kleine zwanen in Nederland. Aanmerkelijk schaarser is de wilde zwaan, die je vooral in de duingebieden kunt tegenkomen. Tenslotte is er de fluitzwaan deze vogel leeft normaliter in Noord-Amerika maar wordt zo nu en dan als dwaalgast waargenomen.

Allen zijn grote en relatief zware witte vogels en kunnen dan ook veel op elkaar lijken. Een goed kenmerk waar je ze op kan onderscheiden is de mate van kleuring van hun snavel.