Kanaal door Walcheren

Tussen Middelburg en Veere is het jaagpad langs het Kanaal door Walcheren tegenwoordig een wandelpad. Je loopt er langs de Oude Veerseweg, een prachtig hollebollig weidevogelgebied, en natuurlijk langs het kanaal. Daar passeer je nogal wat kanonnen. Tientallen. Niet gevechtsklaar opgesteld, maar ingegraven met hun loop naar beneden. Daarmee kregen ze een vreedzame functie als meerpaal.