Niet slecht voor een valk !

Het jong dat nu is geboren is ongeveer twaalf dagen oud en krijgt volgende week van vrijwilligers van de Werkgroep Roofvogels Zeeland een kleurring. Daarmee kan de jonge slechtvalk ook nadat hij het nest heeft verlaten, gevolgd blijven worden.

De Lange Jan is eigendom van de gemeente. De provincie ontdekte dat er net als voorgaande jaren een paar slechtvalken in de toren zat te broeden en vroeg de gemeente om tijdelijk niet te vlaggen. Voorgaande jaren verlieten de slechtvalken namelijk voortijdig het nest en kwamen er geen eieren uit. Op Koningsdag, bij de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei ging de vlag niet uit.


Bij een eerdere controle van het nest bleken er vier eieren te liggen. Eén van de vier lag nu nog in het nest, maar zal volgens de gemeente niet meer uitkomen. Twee andere eieren zijn verdwenen. Na dit broedseizoen wordt bekeken of de maatregel effectief was en wat dat voor de komende jaren betekent met vlaggen in het broedseizoen.


lange janjpg