Op 't gemak !

Gespot aan het station in Vlissingen .


In Nederland kunnen, afgaande op het verspreidingsgebied in zee, 38 krabbensoorten gevonden worden. Hiervan zijn in totaal 27 soorten krabben ook daadwerkelijk op het strand aangetroffen. Elf soorten hiervan zijn niet zeldzaam, en slechts 5 soorten zijn zeer algemeen te vinden. Hieronder staan afbeeldingen van de 11 niet zeldzame soorten.
Vrij zeldzaam en zeldzamere soorten staan hier, en voor een complete lijst van alle aan te treffen soorten klik je hier.