Peregrine Falcon, Falco peregrinus - Valken (Falconidae) !

Voor het eerst in twee jaar zijn weer slechtvalken geboren in de nestkast aan de watertoren van Axel, drie stuks nog wel. Onlangs zijn ze geringd.

De slechtvalk is een grote valk; het vrouwtje is forser dan het mannetje. Krachtige jager van open land, slaat vogels na een lange, snelle stootduik (van meer dan 200 kilometer per uur) of na een volhardende achtervolgingsvlucht.