Smaakt naar bier !

De kwak is een koloniebroeder van uitgestrekte moerasgebieden. Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied. De vogels foerageren vooral 's nachts. Hoewel kwakken op het eerste gezicht opvallende vogels lijken, valt het zeker niet mee er een te zien door hun nachtelijke en verborgen levenswijze. Het voorkomen wordt enigszins vertroebeld door verwilderde vogels uit dierentuinen.


Roep een kenmerkend, hard krakend "kro-AAk!" en zachter '"wrah".

Gespot in het park Toorenvliedt in Middelburg