Uien party !

Schapen zijn er dol op . 


Uien zorgen voor een natuurlijke weerstand tegen allerlei infecties en ziekten en zijn daarom heel geschikt als diervoeder voor jongvee, vleesvee en schapen. Voeruien worden uitgesorteerd bij sorteerbedrijven of akkerbouwers, bijvoorbeeld in Zeeland en Flevoland en daarna kan Van de Grift Fourage BV ze u door heel Nederland leveren. Het zijn uien die niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie. Uienpulp is een mooi schoon restproduct van de uiensnijderijen. De delen die geschikt zijn voor de voedingsmiddelenindustrie worden van de ui afgesneden en het overblijfsel is bestemd als veevoer.