Veere

Veere is meer !


Veere is de gemeente aan het noordwestelijke deel van het eiland Walcheren. In de loop der jaren heeft de gemeente Veere nogal wat veranderingen ondergaan.


In de 13de eeuw was er een gehucht en handelsplaats. Dat bekend stond onder de naam Kampvere of Ter Veere. Het behoorde tot de parochie en het ambacht Zandijk.

Dat leert ons een oorkonde uit 1282. Uit deze oorkonde blijkt dat Wolfert van Borselen een aantal van zijn bezittingen opdraagt aan gravin Beatrix,de vrouw van graaf Floris V. Daaronder bevonden zich onder andere kasteel Zandenburg, een watermolen, maar belangrijker, een haven met recht op havengeld.