Wat een kapsel !

De lepelaar dankt zijn naam aan z'n lepelachtige snavel. Die gebruikt hij, heen en weer 'maaiend', om kleine vissen en andere waterdiertjes op te jagen. Dan hapt hij ze met een snelle beweging uit het water. Hij kiest moerassige gebieden, dichte rietkragen of moeilijk bereikbare struiken. Rond 1970 was de lepelaar hier bijna uitgestorven, nu broeden als mooi resultaat van natuurbescherming weer meer dan duizend exemplaren in Nederland. Anders dan de andere vogels op deze pagina heeft de lepelaar geen roep.